Styrelsen

Ordförande / Grönområden

Claes Westerlund (Ledamot)

info.kavaro@gmail.com
070-576 74 21
 

Kassör

Anette Wennås (Ledamot)
info.kavaro@gmail.com
070-618 26 35Hamnen

Pelle Stenqvist (Ledamot)
info.kavaro@gmail.com
070-715 83 62

Vägar

Jonas Wahlström (Ledamot)
info.kavaro@gmail.com
070-658 09 98

Sekreterare

Annika Berg (Ledamot)
info.kavaro@gmail.com
070-714 93 82

 
Hemsidan/Anslagstavlorna

Björn Nilsson (suppleant)
bjorn.nilsson64@outlook.com

Adjungerad
Olle Werner
070-855 78 10

Dela den här sidan