Våra vägar och tunga transporter.

Våra vägar och tunga transporter.

Det har kunnat konstateras att ett antal beläggningsskador har uppstått sedan sommaren 2018. Dessa är i de flesta fall orsakade av tung lastbil som för att komma in på in-/uppfart varit tvungna till tvära styrutslag vilket i sin tur i en del fall medfört att beläggningen ”vridits sönder”. I en del fall har beläggningen fått ”krackeleringsanvisningar” mittför infart pga att man kanske haft tung transport flera gånger eller längre stunder på samma ställe utanför sin infart.
Den beläggningstyp vi har på våra vägar är den som vägbeläggningsföretag rekommenderar för den typen av väg som våra är, dvs ej uppbyggd på ”riktigt sätt” med fraktioner och tjocklekar som skapar bra bärighet - våra vägar är mer en produkt av utvecklad traktorväg.
Varför rekommenderas den – jo för att den är mer förlåtande till vägrörelser och minskar risken för genomgående sprickor och/eller att ”schok” lossnar som man kan se på ”vanlig” varmasfalt i många tätorter.
Vår beläggningstyp är tålig för att köras på, men den är INTE bra eller stark för tvära hjulvridningar av tunga fordon.

Hur eliminerar vi denna nackdel och samtidigt spar på underhållskostnader ?

Det finns några konkreta tips.

 • Beställ leverans av jord/grus med lastmaskin, den är betydligt kortare än en lastbil och kan lättare åka in på din tomt. Visst det blir några fler vändor, men ni slipper avgiften vi tar ut för tunga transporter så länge ni inte nyttjar större lastmaskin än ca 10 ton, vilket motsvarar en Volvo BM 4400 som väger ca 11 ton men klarar också vår maxvikt.
 • Den som kan planera in leverans av tex byggmaterial od med lastbil vintertid kan gärna välja det – då är beläggningen ”starkare”. Förutsätter naturligtvis stabil minusgradperiod samt ej för mycket snö.
  Denna vinter har dock inte funkat för denna taktik, tvärtom har det varit extra dålig bärighet i vinter pga väldigt mycket regn November-Januari och ingen tjäle.
 • Om ni ändå måste välja lastbil vår-sommar-höst, var noga med att instruera chauffören om att vara försiktiga med tvära vridningar.

Ett alternativ är också, om man ”måste ha” leverans via lastbil tex vid större byggnation, att använda körplåtar vid sin infart

 • Det är kul att göra fint och bra på sin tomt eller bygga om huset på olika sätt, men det är också kul om vi kan hålla våra vägar i bra skick utan för många reparationer som tär på vägunderhållsbudgeten.

 

En ödmjuk men tydlig uppmaning:

Vi ber de fastighetsägare som haft tunga transporter till sin tomt de senaste 3 åren att betala in den avgift som framgår både på hemsidan och områdets anslagstavlor.
Notera antal körningar/lass som avgiften avser samt namn och Kavaröadress.

Läs gärna på hemsidan under fliken Vägar.

Eftersom vi vet att ett antal fastighetsägare inte betalt för tunga transporter så kommer vi vara extra uppmärksamma på hur vår ödmjuka vädjan faller ut.

Alla kan glömma - det är mänskligt.
Se denna uppmaning som en välgärning ni gör för våra vägar som leder dig o familjen till ert smultronställe !

Detta gäller avseende tunga transporter inom samfälligheten

 

 • Med tung transport menas fordon med totalvikt över 12 ton.

 • Fastighetsägare som ”skapar” den tunga transporten ska anmäla till styrelseledamot innan transporten sker, företrädesvis till vägansvarige i styrelsen.
  Aktuella namn och kontaktuppgifter – se under flik styrelse på hemsidan eller på områdets anslagstavlor

 • Inga tunga transporter får ske utan tillstånd från styrelsen/vägansvarige..

 • Det åligger fastighetsägare att ta reda på hur tung transporten/fordonet kommer att vara.
  Ska fordonet passera stenbron måste även axeltrycket uppges, se vägskylt vid bron.

 • En avgift på 250 kr/körning ska erläggas till Kavarö Samfälighetsförening,
   Pg 68 09 78-4.

 • Det är väldigt svårt att värdera slitaget för varje enskild transport och denna avgift ska ses som en symbolisk kostnad för extraslitage pga tung transport.

 • Eventuella synliga skador som uppstår på samfällighetens väg vid tung transport ansvarar fastighetsägare för.
  Hur och omfattning av åtgärd för att avhjälpa skada hanteras i varje enskilt fall mellan styrelse och fastighetsägare.

 • Vid tjällossning sänks tillåten totalvikt på alla våra vägar till 4 ton, vilket framgår på skylt vid Brännskärsvägens början. Tidpunkten kan variera från år till år men är vanligtvis ett antal veckor under Mars-April.

  • Vi vädjar till alla medlemmar att respektera dessa förhållningsregler.

Gammal väginformation

2016-08-16:

- Vägarbetet startar onsdag 17/8 med kantskärning och förstärkningsåtgärder enl tidigare utlagd beskrivning. Efter det, kanske med ett litet tidsglapp, sker själva beläggningsarbetena. Vår entreprenör för detta är Svevia.

2016-06-22:

Hej!
Här kommer kortfattad info.

Potthål:
Senast torsdag denna vecka (men förmodligen imorrn) kommer Svevia att laga potthål på Brännskärsvägen.

Ev potthål på andra vägar lagas ej nu, de får vänta till stora arbetet i augusti-september.

Farthinder:
Monteras denna vecka

Dikeskantklippning:
Jag har beställt av Patrik S (Kavarö gräv&schakt) att göra det så snart som möjligt.
 Enl samtal idag sker det helgen 2-3/7 eller 9-10/7. Gäller alla vägar i samfälligheten.


Vägarbetet:
Efter samtal med Svevia i slutet av förra veckan så bestämdes att ej lägga ut makadamfyllning före semester och beläggning efter semestern.
Svevia skulle ej hinna förrän V28, dvs när trafikmängden ökar markant i området. Dessutom skulle det bli väldigt dammigt de dagar då det ej regnar.
Blir "obra" för alla inkl vägarbetarna.
Kickar igång Svevias arbeten i slutet av Augusti istället.


Trevlig midsommar på er !
//Styrelsen gm Jonas wahlström

 2105-05-20:

-          Det är klart med entreprenör. Styrelsen har efter anbudsutvärdering valt att anlita Svevia.
-          Arbeten påbörjas tidigast V24/25 och pågår till V27.
-          Det är främst kantskärning och förstärkningsarbeten/utläggning makadam.
-          Det sker inga vägarbeten V28-31.
-          Beläggningsarbeten sker någon gång under perioden V32-36.
-          När vi kan ge mer preciserad info om tider så sker det via hemsidan.

-          Det är klart med entreprenör. Styrelsen har efter anbudsutvärdering valt att anlita Svevia.

 

2015-11-30:

• Lagning av potthål inför vintern har skett med hjälp av vår vinterväghållare Patrik Söderqvist.
Omfattningen av denna lagning är bara för att klara vinterplogning och att inte få större/dyrare skador att ta hand om i vår. Potthåls-lagningen är alltså ej avsedd att vara ”perfekt”.
• Som många av er har iakttagit så har inget förarbete inför ny beläggning skett. Detta sker med fördel i vår då grönskan vid sidan av vägen och i dikena inte är så frodig som under sommar/höst.
Det blir också lättare att tidsmässigt samordna dessa arbeten med själva beläggningsarbetet.
• Konkret Förfrågan och upphandling kommer ske under första kvartalet 2016.
Kontakt och visning av vägarna har redan skett med två tänkbara anbudslämnare.
• Tiden för själva beläggningsarbetet kvarstår som tidigare, dvs pågå under några veckor i maj-juni.
• Mer information inkl bättre tidsangivelse när arbeten kommer ske, meddelas när vi skrivit avtal med utförare.

Dela den här sidan