Information till medlemmar i Kavarö samfällighet om GDPR

Samfällighetens styrelse behöver spara och behandla personuppgifter om medlemmar, så som namn, adress, telefonnummer, mailadress och fastighetsförteckning. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka information, administrera medlemskap samt för att sköta fakturering.

I vår samfällighet är det styrelsen som är personuppgiftsansvarig och som ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett sätt som stämmer överens med dataskyddsförordningen. Styrelsen lämnar inte ut medlemmars personuppgifter till tredje part.

Om en medlem flyttar och avslutar sitt medlemskap raderas medlemmens personuppgifter när styrelsen fått in nya ägarens uppgifter.

Du har rätt att kontakta styrelsen om du vill få ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dela den här sidan