Regler i Hamnen

 

 

 • Hamnfogden ansvarar för hela hamn- och badplatsområdet inklusive kölistan och fördelning av båtplatser.

 • Varje enskild fastighet (fastighetsbeteckning/ägare av fastigheten) är berättigad till en båtplats i mån av ledig plats enligt kölistan.

 • Önskan om ny/byte eller ”dubbel” båtplats skall mailas in till hamnfogden med Namn och kontaktuppgifter samt fastighetsbeteckning. Ange här även storlek på båten (Längden x Bredden) eller att det är en vattenskoter som avses att läggas på platsen. Alla båtplatser fördelas 30 april utifrån ansökningar och lediga båtplatser som då finns för kommande säsong. Detta för att kunna optimera alla platser utifrån behovet. (Vattenskotrar ligger på skoterplatser)

 • En fastighet kan inneha en båtplats och en skoterplats.

 • Ingen fastighet kan nu längre inneha 2-båtplatser eller 2-skoterplatser om det är kö till båtplatserna/skoterplatserna. Nya ”dubbelplatser” delas enbart ut för en säsong i taget.  Tidigare fastighetsägare med 2-platser på en fastighetsbeteckning får ha sina platser kvar under säsongen 2020. Man behöver sedan ansöka om ny "dubbelplats" där vi delar ut platser i mån av tillgång med rullande princip på de som ansöker.

 • Alla förändringar i platsinnehav skall ske genom hamnfogden.

 • Om innehavare tillfälligtvis inte önskar utnyttja sin plats skall hamnfogden meddelas så att platsen skall kunna erbjudas någon annan i kön. Innehavare av båtplats får inte själv låna eller hyra ut platsen till någon annan eller inneha platsen utan båt under längre tid än ett år.
 • Den som inte betalat säsongens platsavgift senast den sista Maj har förverkat sin rätt till platsen och hamnfogden kan erbjuda den till någon annan.

 • Om inte alla platser är upptagna av föreningsmedlemmar kan hamnfogden hyra ut platsen till utomstående på årsbasis och då till förhöjd hyra.
 • All parkering innanför bommen är förbjuden.

 • Vid en eventuell försäljning av fastigheten ingår ej båtplatsen till nya fastighetsägeren. Nya ägaren måste då anmäla sig till båtplatskön.

Dela den här sidan