Rutiner för städning och underhåll i Kavarö Samfällighetsförening

En eller två gånger varje år gör vi en kraftsamling för att röja och hålla rent i och runt våra grönområden och vägar. Detta sker genom städdagar som är gemensamma för alla i området. Kallelse till städdag sänds ut till alla fastighetsägare i god tid. Samlingspunkter anges i kallelsen. Dessa brukar oftast vara Brännskärets hamn och Buckars äng (som ligger i förlängningen av Börstvretstigen resp. Kavaröstigen).

 

Städningarna innefattar röjning längs våra gemensamma stigar och i grönområdet som omger hamnen. Vi brukar avsluta med återsamling i hamnen och passar då på att äta lite korv som föreningen står för. Att delta i dessa städdagar är ingen tvingande uppgift men vi vädjar till allas ansvar för den gemensamma miljön som vi har att förvalta och är vår gemensamma egendom. Uppslutningen brukar vara god.

 

Om träd skall fällas på föreningens grönområde får detta först ske efter samråd och godkännande av grönområdesansvarig i styrelsen.

 

Dela den här sidan