Gammal info

Fiber:


• Som angavs i senaste infon 12/6 (anslagstavlor och hemsida) samt på årsmötet så skulle uppdaterad information lämnas så snart ny erhållits. Undertecknad har haft några samtal och maildialoger med vår nye IP-Onlyrepresentant.


• IPO skulle ge sin tidigare Totalentreprenör ”chansen/möjligheten” att iordningställa brister och fel fram till V26. Om inget hänt (vilket det ju ej gjort) måste IPO lösa det med andra resurser.


• Vår samfällighet var i vilket fall inte på IPO´s ”värstinglista” där man har haft allvarligaste bristerna, dvs vi låg längre ner i prioriteringen.


• Undertecknad kommer träffa IPO samt en besiktningsman i Augusti där åtgärder av tidigare besiktningsanmärkningar synas. Därefter bestäms när och hur åtgärder sker.


• Tänkbart är att det sker i samband med när vi senare  i höst belägger bla Alörstigen och Byängstigen.


• Nästa info i ämnet när undertecknad haft besiktning med IPO i Augusti.

Dikeskantklippning:


• Som informerades på Årsmötet så har vi beställt dikeskantklippning, men att torkan gör att det är för stor risk att genomföra det, då knivar kan slå i sten och ge gnista. Direkt efter nästa regn har entreprenören lovat att komma och klippa.


• Resultatet av senare års kantklippningar har varit sådär så vi har letat upp en annan utförare som förhoppningsvis lämnar efter sig ett bättre resultat till samma kostnad  Vi får utvärdera det efteråt.


• Till dess kan ju den som vill, hålla fint i dikeskant mot sin tomt med hjälp av egen trimmer .

Mötesplats, parkering och vägskyltar samt farthinder:


• Den yta vid stenbron som fungerat som parkeringsplats för medlemmar och ”externa” personer ska på allmän begäran (bla årsmöte) tydliggöras att enbart fungera som mötesplats. Detta sker med hjälp av stora stenar som vår vinterväghållare har hjälpt oss med, stenarna kom på plats V26.


• Platsen kommer även skyltas upp med en riktig M-skylt inkl tilläggstavla där vi hänvisar parkeringsmöjlighet till tidigare iordninggjord P-yta 300 m tidigare på Brv. På den ytan kommer en riktig P-skylt sättas upp med tilläggstavla om maxtid 12 timmar.


Skyltar är beställda och levereras inom kort. Vi får se när vår ”väghållare” har möjlighet att ställa de på plats. Vi hoppas att det sker så snart som möjligt efter att skyltarna anlänt från leverantör.


• Viktskylt (inkl stolpe o fundament) för Kavaröstigen och Rydstigen är likaså beställd, men dessa tänker vi ej pressa väghållaren att sätta på plats förrän senare i höst.


• Farthinder att läggas nära brevlådorna vid korsningen Brv-Sjöbodstigen-Fallskatstigen är beställd från samma leverantör som skyltar för att minimera fraktkostnad och kommer sättas på plats så snart som möjligt när det anlänt.

Styrelsen/gm


Jonas Wahlström

Gammal fiberinfo

 

- Ett brev till ansvarig på IP Only i onsdags 31/5 har resulterat i att ansvarig person på One Oak (som IP Only anlitat att driva hela fiberprojektet från projektering till utförande) är utbytt och ersatt av VD Kent Paulusson på One Oak Construction.
- Ett Överlämningsmöte på plats mellan dessa två på One Oak ägde rum i torsdags 1/6.
One Oak har en schism med sin huvudansvarige gräventreprenör som inte är någon av de tre lokala grävföretag som varit här.
- Idag lördag 3/6 har undertecknad gått över alla vägar tillsammans med Kent och en av deras lokala gräventreprenörer Jerry Frödin.
Syftet var att säkerställa att vi har samsyn för de brister som finns och att dom har en prioriterad tidplan för att färdigställa arbetena samt att  vi inte drabbas av deras schism med "huvudgrävaren".
- Dom startar återställningsarbetena direkt nu på måndag och hanterar sin schism med huvudgrävaren utanför vårt uppdrag/tar in egna maskiner från annat håll direkt från onsdag 7/6 om huvudgrävaren strular.
- Dom backar inte från besiktningsanmärkningarna i protokollet, dom vill göra rätt för sig som han uttryckte det. Det kändes äkta och jag kan inte annat än hoppas att det är så också. Efter brevet till IP Only så har även dom lovat hålla bevakning på One Oak färdigställande hos oss.

Styrelsen/gm Jonas Wahlström

170526:

Fiberentreprenören är inte klara med sina återställandearbeten, man skyller på diverse saker men lovar att färdigställa så snart som möjligt. Styrelsen bevakar att bristerna åtgärdas och har löpande kontakt med representant för vår avtalspart.

170428: 

Besiktning av "fibergrävningsområde" (vägar o diken) ägde rum tisdag 25/4. Närvarande var IP-Only och undertecknad.

Alla ledningsgrävningar tvärs vägar har asfalterats igen nu i veckan.

Infarterna kommer inom kort att åtgärdas med packning och väggrus.

Likaså kommer efterarbeten med diken och överfyllda vägtrummor att ske.

Förutom det så finns det en del beläggningsskador som ska åtgärdas.

Dessa arbeten beräknas påbörjas slutet av V18.

Beträffande avgrävda vattenledningar för pumpföreningen vid Sjöbodstigen så förs separat dialog mellan representant för denna förening, undertecknad och samfällighetens avtalspart IP Only som representeras av One Oak.

Styrelsen/gm Jonas Wahlström

 

170419:

Infarter med  vattengenomströmning via vägtrumma:

Ni som kan styrka att"fibergrävarna" har fyllt igen eller på något sätt försämrat dikesvatten att rinna under er infart ombeds att meddela detta snarast. Tisdag 25/4 har vi en första besiktning av vägarna och då har jag gärna med mig denna info.

Observera att vi inte kan "passa på" att få nya trummor lagda som inte tidigare fanns, likaså om vi själva "råkat" bredda vår infart utan att förlänga befintlig vägtrumma ger oss inte rätt att nu låta IP-Only stå för att iordningställa riktigt utförande.
Ni behöver inte kommentera att er infart har "sjunkit ihop" för det har de flesta fibergrävda infarter gjort och det ser vi på besiktningen.
Maila ev kommentarer till undertecknad på 
jwauppsala@gmail.com

Styrelsen gm Jonas Wahlström

170411:

• Skärtorsdag- Långfredag kommer våra vägar att sopas fri från överblivet beläggningsgrus, vinterväghållningsgrus och grus från fibergrävning.

• Inom några veckor ska representant från Styrelsen/jag träffa representant från IP-Only på plats för att gå igenom alla skador/efterarbeten som dom behöver göra för att iordningställa vägar och infarter i det skick som rådde innan dom började.

 

161121:

FIBERINFO 2016-11-20
- Nu har utsättning för grävning av fiber inom vår samfällighet påbörjats, i veckan (V46) har El-och Teleledningar markerats och kommande vecka (V47) ska även IP-Only´s utsättning för själva fibergrävningen påbörjas inom vår samfällighet.
- One Oak är anlitade av IP Only för att både projektera och driva arbetet. Dom kommer i sin tur anlita olika gräventreprenörer, flera av dom blir lokala grävare.
- Beroende på hur vintern slår till så vet dom inte hur långt dom hinner gräva inom vår samfällighet, men om vädret tillåter så avser dom att gräva klart till årsskiftet.
- IP Only kommer förmodligen använda flera arbetslag med grävmaskin, vilket innebär att man kanske jobbar parallellt på flera platser inom samfälligheten.
- Vi har tecknat ett avtal med IP Only där vi tillåter dom att gräva o lägga fiber på samfälld mark, där i avtalet finns beskrivet vissa förutsättningar för fiberarbetet. Den av er som är intresserad att veta mer kan kontakta Jonas Wahlström.. Via det avtalet regleras också en engångsersättning (4,50 kr/löpmeter) till oss för att vi upplåter mark för fiber.
- Enl detta avtal ska fiberarbetena på samfälld mark vara klar senast 2017-05-15 som gardering om vintern slår till snabbt och är ihållande.
- Avtalet samt tider enl ovan gäller endast förhållande på samfälld mark och inte våra egna fastigheter, det är viktigt att komma ihåg.
- Vad beträffar arbeten på våra privata tomter så kommer inget ske utan att IP Only (dess representant One Oak) har träff med alla envar och går igenom förutsättningar.
Vi i styrelsen har inget med privata fastigheter att göra, vi driver endast det som är kopplat till fiberarbeten på samfälld mark.

Styrelsen gm Jonas Wahlström

 

 

 

Information om fiber till fastigheten.

Här är mer information om fiberanslutning till våra fastigheter. Det kommer att kosta 19900 kr och då dras det ända in i huset.1500 av de ca. 3000 fastigheterna i området vi tillhör måste ansluta sig för  detta ska bli verklighet. Givetvis är detta frivilligt att göra. Man kan även ansluta sig senare,dock blir den kostnaden mycket högre.

30/4 -16 var sista dagen att beställa och vad jag vet så blir det verklighet.

 Läs mer i länkarna nedan.

IP-ONLY Östhammar

information

Beställningsförmulär

http://roslagen.ip-only.se/

Vanliga Frågor

UNT artiken om fibermötet på Gräsö

Priser på bredband mm

 2016-02-01 IPONLY

2016-02-01 Fibergruppen

 2016-02-21 Norrön-Söderön Facebookgrupp om fiber:

https://www.facebook.com/Fiber-på-Söderön-Norrön-1638512526384851/?fref=ts

Erbjudandet förlängt till 30 april -16

Dela den här sidan